Allt du tror dig veta om migrationen till Sverige är fel!

”Öppna era hjärtan” skanderade Fredrik Reinfeldt under sitt sommartal 2014 som ett försök att få svensken att acceptera ytterligare migration. Vad många dock inte visste var att svenskarnas hjärtan (och de svenska gränserna) redan hade varit öppna i flera decennium…

Det fanns en tid när jag trodde att Moderaternas vurm för en mycket (med brist på bättre uttryck) expansiv migrationspolitik berodde på att partiet på så vis kunde krossa välfärdsstaten inifrån. Jag minns tydligt hur jag förkunnade denna tanke för min mor runt 2010. Länge behöll jag den som en slags snuttefilt, ett sätt att hålla mig varm om nätterna. För medan samhället omkring mig blev allt kallare och allt mer oförståeligt så behövde jag något som värmde min klassiskt liberala själ.

Med åren blev det dock allt tydligare att jag hade alldeles gruvligt fel. Grunden för den expansiva migrationspolitiken lades långt, långt tidigare. Redan under Olof Palmes tid som svensk statsminister började Sverige trampa in på vägen som ledde mot massmigration. För ja. Det är just det migrationen till Sverige är och just det som den har varit allt sedan 1980-talet.

Med Sverigedemokraternas intåg i Sveriges riksdag 2010 fick (märkväl att exakt samma sak hängde vid Ny Demokratis intåg i riksdagen 1991) invandringsfrågan en ny betydelse i svensk politik. Den blev överordnad allt. Uppfattningar som under största delen av 1900-talet (fram till 1980) inte alls varit kontroversiella (som att invandringen ska vara noga reglerad, styrd ifråga om volymer och att arbetsinkraftsinvandring endast ska vara möjligt för kompetenser vi själva saknar nog av ifråga om manshuvuden) blev paria-åsikter som endast vidriga rasister kunde ta i sin mun.

Med kriget i Syrien (2011) kom början av vad som kom att kallas för ”flyktingvågen” (eller flyktingkrisen). När kriget där härjade som värst sökte nämligen mängder med iranier och afghaner asyl i Sverige. Ingen åtskillnad mellan dessa grupper och syrierna gjordes dock utan etablissemanget – med Socialdemokrater och Moderater i armkrok – förkunnade att det nu var viktigt att ”Sverige tog sitt ansvar”.

Till en början föreföll ansvaret bara vara just Sveriges. In i det längsta under 2014 och 2015 trummade regeringen Löfven nämligen på med mantrat att Sverige var en humanismens högborg och därför alltid skulle ha öppna gränser för alla som tog sig hit innan de tvärvände och sade sig stänga gränserna. Gråtande deklarerade Åsa Romson att Sverige behövde en andningspaus – inte för att hon ville – men för att det var tvunget.

För mången kan det ha verkat som att problemen kring ”invandringsfrågan” både började och slutade där och då – och till viss del gjorde visserligen debatten det – men inget kan vara mer fel. Inte ens med de ”stängda gränserna” som Coronakrisen fört med sig är nämligen invandringsfrågan avgjord eller nära på ens hanterad.

First things first. Låt oss titta på lite statistik.

Mellan 1980 och 2019 beviljade Sverige alltså uppehållstillstånd för närmare 1.3 miljoner asylsökande (om en slår samman de olika grunderna och tillfälliga lagstiftningarna). Därutöver beviljades uppehållstillstånd för närmare 1.1 miljoner anhöriga till dessa alsylsökande. Snittet under perioden ligger på cirka 33 000 per år. Med en median närmare 50 000 individer.

Sverige hade 1980 en folkmängd om 8.3 miljoner invånare. 1990 en folkmängd om 8.5 miljoner invånare. 10 år senare, dvs. 2000, en folkmängd om 8.8 miljoner. 2010 hade folkmängden ökat till 9.3 miljoner för att till i år (2020) ha stigit till 10.3 miljoner. Nativiteten (dvs. hur många barn en kvinna föder) hos svenskfödda har under perioden pendlat mellan 1.5 och 2.0 (2017 landade den på nära 1.5).

En nativitet om mindre än 2.0 leder (som den som behärskar logiskt tänkande förstår) till att befolkningen minskar varje generation – då det krävs två föräldrar för att skapa ett barn – varför varje familj behöver skaffa minst två barn för att befolkningen ska hållas på en stabil nivå. Sverige har dock sett en mycket kraftfull befolkningsökning (16% bara under 2000-talet och drygt 24% sett från 1980) och det trots att svenskfödda mammor skaffat färre än två barn i snitt.

För utrikesfödda ser situationen dock annorlunda ut. Rapporten ”Sveriges framtida befolkning” framtagen av SCB presenterar pedagogiskt siffror över nativiteten för utlandsfödda mammor från kategorin länder med medelhög utvecklingsnivå (varifrån den största delen av asylinvandrarna till Sverige kommer enligt SCB).

Utrikesfödda mammor föder alltså i snitt klart fler barn än mammor födda i Sverige – även om trenden förefaller minska något – och landar stadigt över 2.0. Vilket gör att gruppen kommer växa i andel av befolkningen på sikt – med eller utan invandring.

Den stora invandringen tillsammans med den högre nativiteten hos utlandsfödda har gjort att gruppen med utländsk bakgrund i andel av befolkningen har ökat kraftigt. Någon nyare data än den ovan har jag dock inte kunnat hitta i frågan.

SCB redovisar dock årligen andelen utlandsfödda i befolkningen. Vid årskiftet till 2020 uppgick den andelen av befolkningen (vilken är långt mindre än andelen personer med utländsk bakgrund) till 19.6%. I samma rapport som redogjorts för tidigare förväntas andelen utrikesfödda 2040 uppgå till cirka 25% (varför en sådan kraftigt inbromsning av utvecklingen skulle ske går dock inte att förstå utifrån rapporten) – andelen personer med utländsk bakgrund kommer dock att vara betydligt högre med beaktande av nativiteten.

Ett annat relevant mått att titta på är självförsörjningsgraden. Med en andel av befolkningen som är utlandsfödda om nästan 20% borde de utlandsfödda idag stå för närmare en femtedel av det svenska BNP:t. Den som har huvudet på skaft vet dock att så inte är fallet då Sverige knappast haft någon BNP-tillväxt alls per capita under perioden 1980 till 2020 (ett snitt om 1.25% och en median om 1.0%).

Orsaken därför är att invandrare från afrika respektive mellanöstern hade en självförsörjningsgrad (gränsen därför sätts av en medelinkomst om 12 500kr efter skatt) om 38 respektive 36% 2016. I snitt tar det 13-14 år (prognostiserat) för 50% av invandrarna från dessa grupper att bli självförsörjande. Det är därför inte svårt att se varför skattetrycket ständigt ökar samtidigt som välfärden urholkas…

Coronakrisen och dess stängda gränser förefaller heller inte drastiskt ha minskat antalet asylsökande. Under perioden januari till maj 2020 kom nästan 6300 personer till Sverige för att söka asyl. En minskning från föregående år med 25% men långt ifrån stängda gränser. Migrationsverket menar i sin prognos för 2020 vidare att de troligen kommer bevilja lika många uppehållstillstånd under 2020 som 2019 dvs. cirka 117 000 stycken eller annorlunda uttryckt ett ytterligare tillskott om cirka 1% till befolkningen.

En jämförelse med grannen i söder – den elake dansken.

Under perioden 1997 till 2019 beviljade danskarna uppehållstillstånd för cirka 70 000 asylsökande. Med ett snitt på cirka 3100 personer per år (dvs. en tiondel av antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige) och en median närmare 1000 personer. Det totala antalet uppehållstillstånd uppgick under perioden till cirka 100 000. Dvs. mindre än en sjundedel av antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige.

1980 uppgick befolkningen i Danmark till 5.1 miljoner (dvs. 60% av folkmängden i Sverige) för att till 2020 ha ökat till cirka 5.8 miljoner invånare, dvs. 56% av Sveriges befolkningsmängd.

Om Danmark skulle ta emot ett proportionerligt antal asylsökande i förhållande till Sverige (60% av vårt snitt) skulle de således behöva ta emot i snitt 18 000 invandrare per år. Dvs. 6 gånger fler än vad de idag tar emot i snitt per år.

Under 2000-talet har befolkningsmängden ökat med cirka 9% i Danmark jämfört med Sveriges 16%. Danmark har 2020 en halv miljon utlandsfödda (födda i icke västliga länder). Andelen utlandsfödda (från icke västliga länder) utgör således cirka 9% av befolkningen ställt mot Sveriges 19,6%.

Den totala andelen utlandsfödda om en även beaktar EU-medborgare uppgår till 15%. Andelen av befolkningen med icke västliga utländsk bakgrund uppgick vid början av 2019 till cirka 14% (då beaktat första och andra generationens invandrare).

Så, behöver vi öppna våra hjärtan och i så fall för vad?

Vid en direkt jämförelse med vår granne i söder förefaller Sverige och svenskarna ha varit öppna i sina hjärtan enda sedan 1980-talet – och mer därtill. En stor migration från utomeuropeiska länder är således inget nytt, eller något som startade under 2010-talet, utan det är något som pågått under en lång tid.

Det är svårt att inte häpna över hur dramatiskt Sveriges demografi förändrats under de senaste 40 åren och över hur de framtida prognoserna ser ut – med eller utan ytterligare invandring.

Med en självförsörjningsgrad som når 50% (prognostiserat) först efter 13-14 år och invandring som uppgår till cirka 1% av befolkningen per år är det lätt att se att det ekonomiskt ser mörkt ut för Sverige även framgent.

Den som företräder linjen att svenskarna måste öppna sina hjärtan och omfamna denna migration, som inte kan kallas för annat än massmigration, har ett antal frågor denne behöver besvara däribland varför och för vad.

Vad är syftet med att öka befolkningen i Sverige med 1% per år? Vilken glädje ger det för människor som flyr att landa i ett närmast permanent utanförskap i Sverige? På vilket sätt är det humant att istället för att hjälpa många flyktingar på plats i sina närområden endast hjälpa det fåtal som når Sverige? Vad är nyttan av att den svenska homogena befolkningen på sikt för en allt mer tynande tillvaro?

För mig är det omöjligt att besvara de ovanstående frågeställningarna – men en sak är säker. Sverige har redan stått med öppna hjärtan och öppna gränser under alltför lång tid varför inte ens det faktum att migrationen slår sönder välfärdsstaten inifrån kan få mig att sova gott om nätterna längre…

Källor:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/asylsokande-grund-for-bosattning-utlandsk-bakgrund-medborgarskapsbyten-adoptioner-hushallsstatistik-och-medellivslangder-2015/

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/relateret?eid=10026

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/publikationer/sveriges-framtida-befolkning-20182070/

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-fodda/

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/manadsstatistik–riket/antal-asylsokande-per-manad/

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere/indvandrere-og-efterkommere

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: