Kategorier
Ledare

Svensk exceptionalism – hur den som tror att den är en övermänniska hanterar en pandemi!

Mitt i coronakrisen gör sig den svenska exceptionalismen och värdenihilismen mer påmind än någonsin. Obefintlig beredskap, svaga strukturer i offentlig förvaltning och en politisk opposition som mest liknar en död säl spelar ingen roll. För Sverige är, och har alltid varit, ett land av övermänniskor. Ett folk så moraliskt högstående och välutvecklad att varje annat land framstår som underutvecklat och degenererat – eller det är i alla fall den bild som sittande regering tillsammans med myndighetssfären och etablerad media försöker förmedla. I veckans krönika tar jag därför ett helhetsgrepp om den svenska exceptionalismen och förklarar hur skev svenskens självbild egentligen är.

Sverige är en moralisk supermakt. Utropen därom började först med den Socialdemokratiska regeringen som tog makten 2014 men tendenserna därtill hittar vi längre tillbaka i tiden än så. Redan under efterkrigstiden la Sverige ann en utrikespolitik värdig en moraliskt stormakt. Palme tog varje chans att slå mot amerikanerna under vietnamkriget och under hela hans tid som socialdemokratisk partiledare tog rörelsen varje chans att stötta diktarurer och terrorgrupper och med den sittande regeringen fick Sverige för första gången en feministisk utrikespolitik.

Vad definierar då den feministiska utrikespolitiken. Jo. Genuscertifieringar, tvingande jämställdshetöverväganden i folkhälsoarbetet och inom försvarsmakten samt mångfaldsintegrering i varje statlig myndighet. Därtill ingår också att klä samtliga kvinnliga medlemmar i regeringsdelegationen i hijab när de besöker Iran, att inte ta i hand med män från Iran när de besöker Sverige, att kasta pengar på islamistiska rörelser som muslimska brödrarskapet och att ge massiva bidrag till terrorgruppen Hamas som försöker sätta mellanösterns enda demokrati Israel i lågor. Visst låter det feministiskt. Visst är vi en moralisk stormakt?

Där står den världens första feministiska regering…

Det vore enkelt att tänka att den feministiska regering som underkastar sig patriarkala strukturer och iklär sig hijab vid statsbesöket i Iran inte är särskilt feministisk. Inte med svensk logik. Hela iden om att Sverige är en moralisk stormakt bygger nämligen på dubbeltänk. I Orwells 1984 använder statsmakten, kallad storebror, sig av så kallat dubbeltänk. Dubbeltänket går ut på att hålla två helt motstående trosatser för sanna samtidigt. ”Krig är fred och slaveri är frihet”.

I Sverige visar sig dubbeltänket starkast ifråga om svenskens syn på alla människors lika värde. ”Alla människor är lika mycket värda men svensken är fullständigt överlägsen alla andra människor och måste därför ta hand om alla andra”. ”Alla kulturer är lika bra men den svenska kulturen står över alla andra varför alla andra vill bli just svenskar”. ”Alla människor är lika bra på X, Y och Z men svenskar är alltid bäst på allt varför alla egentligen vill leva här”. Det går att fortsätta i all oändlighet andemeningen är dock densamma i varje exempel. Alla människor, alla kulturer och alla värderingar är likvärdiga – men de är samtidigt fullständigt underlägsna de svenska värderingarna, kulturen och därmed också svenskarna som kollektiv.

Mustafa Panshiris och Jens Ganmans ”Det lilla landet som kunde” resonerar tänkvärt kring de låga förväntningarnas rasism vilka också är ett utfall av den svenska exceptionalismen.

Detta synsätt är troligen en följd av att svensken under största del av historien levt frånskild från omvärlden högt upp i norden i återtuseenden och därför har en av världens mest homogena befolkningar (även om Sverige under de senaste 20 åren snabbt förändrats demografiskt). Svenskar är närmast olidligt lika och trots regionala och lokala skillnader ligger den snällism präglade kulturen som en våt filt över hela det svenska samhället. Svensken vet att den är unik och exceptionell – den bara vet det – och det gör den också mycket mottaglig för intersektionalistiska tankegångar.

Intersektionalismen bygger på föreställning att det överallt i samhället finns allmänrådande makstrukturer som missgynnar somliga och gynnar andra. Kvinnor, HBTQ-personer och människor med någon form av utländsk bakgrund är alltid strukturellt missgynnade och därmed offer medan de vita männen är privilligerade och därmed förtryckare. Delar av denna ideologi och föreställningsvärld passar som handen i handsken med den svenska exceptionalismen. Den gör det nämligen möjligt att ständigt betrakta alla som inte är svenskar eller har svensk bakgrund som offer – vilket svensken ändå alltid gör.

F!:s mest prioriterade fråga under krisen är som synes den vanliga. Nämligen att gynna ”utsatta” grupper. Varför de är särskilt utsatta just nu? För att de alltid är det. Hela ideologin bygger nämligen på den premissen.

Den svenska exceptionalismen och värdenihilismen gör sig ständigt påmind. Inte minst i den pågående Coronakrisen. Sverige valde som ett av tre länder redan i inledningsskedet av Corona-krisen att försöka begränsa smittspridningen snarare än att försöka stoppa densamma. När människor återvände efter sportloven från svårt drabbade områden som Iran och Italien sattes ingen i karantän – inte heller testades någon. Det fans nämligen ingen risk för smittspridning i Sverige enligt den svenska folkhälsogurun Anders Tegnell. Underlagen för denna övertro till betydelsen av Svensk jord – den svenska exceptionalismen såklart. Och så har det fortsatt.

Storbritannien valde efter en prognos från Imperial College att byta strategi. Tanken på långsam och kontrollerad spridning och en tilltro till möjligheten att bygga folkimmunitet byttes på grundval av att det prognostiserade antalet döda skulle uppgå till hundratusentals mot försök att stoppa smittspridningen genom lock downs och andra hårda restriktioner. En tid därefter bytte också det andra landet som valt samma väg som Sverige – nämligen Vitryssland – strategi. Svensken stod nu, precis som den så gärna önskar, ensam kvar.

På grundval av sin trofasthet har svensken fått utstå en del kritik i internationell media. Bland annat har en tysk ”mystisk” journalist ställt kritiska frågor (hur han ens vågar) vid Folkhälsomyndighetens (FHM) pressträffar och därtill har den evigt onde Trump ifrågasatt Sveriges agerande. Som alltid leder dock varje kritisk fråga till än hårdare trofasthet. Från såväl svensk media som diverse experter har vi fått höra att Sveriges väg är den rätta eftersom ”… alla andra har fel!”. Vänta – kan det vara ytterligare ett tecken på svensk exceptionalism?

När dödstalen sedan började stiga fick vi förutom att ”peaken nu är nådd” också höra hur de höga dödstalen troligen beror på att ”Dödsfall i coronaviruset mäts på olika sätt i olika länder men ingen kan mäta så exakt som Sverige”. Det är alltså inte fler som dör här än i Norge, Finland eller Danmark vi är bara mycket bättre på att mäta. Att fler dör per capita, lugnt det kan förklaras på samma sätt. ”Det är svårt att tänka sig att man kan bli bättre på att hitta fallen än vad vi är i Sverige”.

När strategin gång på gång motbevisas rycker FHM och media enkom på axlarna och fortsätter trycka ut mer av samma smörja. Sverige följer i antalet dödsfall per capita nästan exakt Italiens kurva, smittan finns på äldreboende och har spridits dit av personal som saknar skyddskläder, i Sverige diagnostiseras inte de som dör på äldreboenden och i Stockholm (samt i Örebro) sprids smittan obehindrat på fulla uteserveringar och klubbar allt medan staten tittar på, vad en kan förmoda, förnöjt.

FHM har i sina prognoser utgått från att långt fler är smittade än vad vi vet, vilket är logiskt eftersom att vi slutade testa brett redan efter någon vecka efter utbrottet, och att vi därför kommer allt närmare folkimmunitet. Tesen skulle bevisas genom testning av ett representativt urval av Stockholms befolkning (1000 personer). Resultatet blev dock rejält nedslående då enbart 2.5% av de testade bar på Corona (hur många som var immuna är dock fortsatt oklart). Ropen skulle dock skalla. Mantrat upprepades: Sverige behöver inte restriktioner för vi är ett moraliskt högstående och konformt folk som ändå tar ansvar. Också denna tes skulle dock komma på skam.

På torsdages presskonferens tackade inriskeminister Mikael Damberg alla de som valt att ställ in sina påskresor och konstaterade att svenskarna minsann tog ansvar. När en icke namngiven DN-journalist undrade om detta inte helt motbevisades av de massiva köerna ut från Stockholm i både södergående och norrgående riktning konstaterade Damberg bara att de flesta minsann tog ansvar och att hans uppmaning minsann satte press på övriga att göra likadant. Svensk exceptionalism återigen.

Under samma presskonferens meddelade FHM att deras rekommendationer, som enligt deras egen utsago inte är rekommendationer utan typ regler, inte följdes så väl som de önskade av restauranger och barer varför de nu skulle bedriva tillsyn. Märkväl att det är företagarna som inte följer rekommendationerna inte människorna som trots rekommendationerna går på klubb eller bar. Att rekommendationerna inte följs särskilt väl är dock knappast konstigt då de är i det närmaste obegripliga. FHM är nämligen mästare på just dubbeltänk.

Ett par dagar tidigare uppdaterade FHM sina rekommendationer ifråga om idrottsutövning. De uppdaterade rekommendationerna innebar förutom förbudet att samla fler än 49 personer till en sammankomst att resor skulle begränsas att all idrottsutövning skulle ske utifrån riktlinjen om att människor inte får befinna sig närmare varandra än 1.5 meter och att avståndet tydligt skulle märkas upp så att riktlinjerna kunde följas. Med anledning av rekommendationerna gick Svenska fotbollsförbundet ut med att samtliga matcher och cuper skulle ställas in på grund av rekommendationerna. Sakta i backarna tänkte FHM:s Anders Tegnell som snabbt gick ut och sa att SvFF ”Nog övertolkat rekommendationerna” vartefter han upprepade desamma. Mångtydigt – absolut. Ett klassiskt fall av dubbeltänk – i allra högsta grad.

Det är utifrån FHM:s riktlinjer omöjligt att spela fotboll, jag menar bara själva grundpremissen innebär att cirka 50 människor måste samlas, det är också omöjligt att hålla klubbar och barer öppna – men trots det stänger FHM och regeringen inte igen verksamheterna varför människor fortsätter besöka de. Svensken är extremt konform – men alla behärskar inte dubbeltänk lika bra som myndighetssfären varför de omöjligen kan förstå att en uppmaning att fortsätta idrotta i verkligheten betyder spela inte fotboll eller att en öppen krog ändå inte får besökas.

SVT:s lokalredaktion i Örebro publicerade under fredagen en artikel om hur öde Örebros centrum nu var under corona-krisen. Beviset för deras tes var drönarbilder tagna vid 11-tiden på fredagsförmiddagen. Problemet med tesen är dock att uteserveringarna var fulla redan runt 14-tiden på fredagen. Bilderna ovan tog en av mina hantlangare runt 11-tiden samma kväll. Här råder allt annat än social distansering. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/se-orebros-tomma-centrum-fran-ovan

Det ovanstående passar dock inte i regeringens, myndigheternas och medias narrativ. Sverige är exceptionellt här tar alla ansvar av sig själva och här behövs inga förbud och inga restriktioner. Sveriges väg är den demokratiska och frihetliga vägen påstår Aftonbladet medan regeringen skaffar sig bemyndigande att delvis styra landet genom dekret. Den fria debatten kring hantering försöker Anders Lindberg tysta genom att be alla som inte är ”experter” (och alla som vanligtvis är experter men inte jobbar på FHM) att ”… hålla käften”. Svensk exceptionalism och värdenihilism återigen.

I Kvartals fredajsintervju från den 27 mars intervjuades den taiwanesiska doktorn Daniel Liao. Daniel Liao förklarade hur Taiwan genom Sars och Mers lärt sig hur en analkande pandemi ska hanteras. Han förklarade att smittspridningen genast måste stoppas, masstester måste utföras och varje smittad ska isoleras och hållas i karantän. Strategin har varit lyckad i Taiwan där något större utbrott aldrig skett av det senaste coronaviruset. När Liao får möjlighet att kommentera Sveriges strategi är han dock återhållsam. ”I Sverige kommer ni också lära er hur pandemier ska hanteras – men alla länder har olika kulturer som gör det mer eller mindre möjligt att vidta vissa åtgärder”. Hårdare än så vill han inte kritisera Sverige utan vid varje annan fråga hänvisar han till den svenska kulturen. Liao har förstått något frågeställaren inte har förstått – nämligen att svensken ser sig som exceptionell och att denne därför inte kan eller bör kritiseras – det leder nämligen ändå inte till någonting annat än att svenskens självbild stärks.

Hur fanken blev det såhär? Orsakerna därtill är tre. 1. Vi svenskar ser oss som exceptionella. Vår väg är därför alltid rätt väg och om någon kritiserar den blir vi därmed bara mer säkra på att den är just rätt. 2. Svensk kultur är starkt värdenihilistisk – här finns inga allmänrådande ideal och ingen naturrätt – vi ser därför inget värde i individer bara i kollektiv. Att äldre människor dör spelar mindre roll för follkhälsan i stort och bör därmed knappt beaktas. 3. Sverige saknar helt beredskap varför ingen annan väg ens är möjlig att ta. Här finns ingen med mandat (tills regeringen fick sitt dekret) att stänga ned samhället, ingen kapacitet att testa och ingen skyddsutrustning för de som arbetar på äldreboenden så att smittan kan stoppas.

Friedrich Nietzsche skrev om övermänniskan. Övermänniskan är enligt Nietzsche den människa som når utöver sitt öde, som övervinner sitt öde, som ensam är ansvarig för sitt öde – utan några gudar. Hon erkänner inga andra värden än det hon själv funnit värdefullt, och inga andra lagar, än de hon själv skapat åt sig. Hennes sanning är hennes egen sanning, och kan inte vara någon annans sanning. De omständigheter som skapat henne, och det öde hon skapat åt sig, kommer ständigt att skapa henne åter; ”Den eviga återkomsten.”.

Svensken och svenskens statsideologi socialismen erkänner inga högre värden, lyder inte under någon annan lag än den denne själv stiftat och känner ingen annan sanning än sin egen. Svensken tror sig vara övermänniskan. En sådan övertygelse är självbekräftande. Varje uns av kritik från omvärlden bekräftar bara svenskens överlägsenhet. Svensken känner inga andra lagar än de hon skapat åt sig själv och inga andra värden än de hon själv funnit värdefulla. Sverige är därför en moralisk stormakt oaktat hur många som dör i pandemin. Det är svensk excpetionalism i ett nötskal. Det är såhär den som tror att den är en övermänniska hanterar en pandemi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s