Kategorier
Ledare

Det är dags för handeln att handla eller dö coronadöden!

De senaste åren har medierna frekvent skrivit om den så kallade butiksdöden. Dvs. hur diverse fysiska butiker dör på näthandelns altare. Stora butikskedjor så som Expert, BR-leksaker och nu senast Teknikmagasinet har alla strukit med. Många av företagen pekar på det höga kostnadsläget ifråga om lokalhyror som en källa till varför verksamheterna inte går runt. I och med coronapandemin har detaljhandelsbranschen dock fått en helt ny fiende och det är nu dags att fastighetsägarna handlar för annars kommer de alla att dö coronadöden.

Vem vill driva en butik som ingen besökar – eller änn mer relevant – vem har råd att driva en butik som ingen handlar i?

Svensken har de senaste veckorna fått lära sig ett nytt begrepp. Social distansiering. För de som är som mig är det knappast ingen nyhet att en gör bäst i att hålla sig undan folk – men för mången annan är tanken på att minimera sina sociala interaktioner ny. Ja, kanske helt ny till och med.

Den sociala distanseringen får konsekvenser. Allt färe tar bilen och åker ut till stadens köpcentrum, som här i Örebro råkar vara köpcentrumet Marieberg, varför köpcentrum efter köpcentrum nu gapar tomt på folk. Inget folk ingen kommers och inom kort riskerar därför flertalet av våra köpcentrum att också gapa tomma på butiker.

Min särbo råkar arbeta som butikschef inom detaljhandeln och till och med just på köpcentrumet Marieberg. Han vittnar själv om hur ”ingen kommer och handlar”. Kommersen är slut, död och finito. Eller ja. Inte helt död, en och en annan dyker fortsatt upp under dagarna, men besökarna är långt färre än en vanlig grådassig måndag.

Utan att gå in på siffrorna bakom så är det tydligt att deras butik – såväl som alla andra – behöver ta till drastiska åtgärder för att minska sina kostnader. Den första och största är såklart att dra ner på personalen. Så långt så gott. Varje företagare bör se om sitt eget hus och få ned kostnadsläget i en situation som denna – annars finns företaget inte kvar imorgon och kan då heller inte återanställa någon personal.

Det finns dock ett problem som företagarna inte ensamma kan rå sig på. Det höga kostnadsläget för lokalhyrorna.

Fastighetsägarna och deras närmast krampaktiga upprätthållande av de höga hyrorna…

Butiksdöden är sedan tidigare ett faktum och långt fler butikskedjor än som hittills slagit igen har rejäla problem. HM brottas med sin lönsamhet, Digital Inn är under rekonstruktion och MQ omformas i ett sista desperat dödsryck till MarQet.

Förutom konkurrensen från näthandeln, vilkens priser de fysiska butikerna inte kan matcha då de måste ha personal, pressas butikerna av det höga kostnadsläget. Teknikmagasinet försattes för en tid sedan i konkurs och uppgav att alltjämt stigande hyror (som inte kan omförhandlas) som en av orsakerna.

Köpcentren och andra fastighetsägare skriver ofta mycket långa hyresavtal. Dagens hyresavtal är således skrivna i en annan tid än den vi idag står i. Trots det omförhandlas inte hyrorna, inte ens när butikerna står vid dödens rand.

Fastighetsägarna verkar resonera som så att om en får sin hyra sänkt måste alla andra få det och då minskar lönsamheten för fastighetsägaren. Det är visserligen korrekt men nu om någon gång, när de stirrar döden i vitögat, så måste fastighetsägarna börja tänka om.

Vem vill, eller kan, driva butik eller restaurang i ett tomt köpcentrum?

Mariebergs köpcentrum i Örebro ägs sedan 2002 av Steen & Strøm AB. Inriktningen har varit solklar. Lokalerna har renoverats, köpcentrumet har expanderat och hyrorna har höjts i en rasande takt. Det kan det köpcentrum som drar 4.1 miljoner besökare om året göra. Men butikerna är en förutsättning för att ett köpcentrum överhuvudtaget ska få besökare.

Nyckeln till Mariebergs framgång har varit att utbudet utökats och att fler och fler besökare därför lockats att åka dit. Fler besökare genererar större möjligheter att bedriva fik, restauranger eller snabbmatsställen.

I och med Coronavirusets framfart stoppas den utvecklingen. Marieberg har nu ett besökarantal nära noll och inget erbjudande i världen verkar kunna locka kunderna att strömma till i massor. Hyrorna håller de dock fast vid – oaktat bristen på kommers.

Ledningen för köpcentret har visserligen beslutat att butikerna nu får hålla öppet och stänga hur de vill. De är så att säga inte längre bundna av köpcentrets öppetider. Men det är på intet sätt tillräckligt.

Den som vet hur hyressättningen ser ut, utan att avslöja siffror jag inte kan eller får avslöja, vet att butikerna kan göra sig av med samtlig personal i tider som dessa utan att kunna pressa ned kostnaderna tillräckligt för att inte göra brakförluster.

Missförstå mig rätt, butikerna bör säga upp folk men det måste med anledning av det ovanstående till ytterligare åtgärder. Åtgärder som bara fastighetsägarna kan vidta. Som fastighetsägare finns det bara en lösning på problematiken, om en inte vill att närmast samtliga butiker ska ha bommat igen för gott när krisen är över (vilket kommer tvinga ner hyrorna till nästan noll för att få in nya butiker) måste hyrorna nu reduceras kraftigt.

Om jag vore VD för Marieberg hade jag under överskådlig tid satt ner hyran till närmast noll – samtidigt som jag permitterat eller sagt upp egen personal som sköter exempelvis städning och fastighetsskötsel till minimala nivåer så att det mest basala kan upprätthållas till minsta möjliga kostnad. Utan sådana drastiska och drakoniska åtgärder riskerar det nämligen att inte finnas några butiker kvar när pandemin är över.

Så det är dags nu för handeln att handla eller dö coronadöden. För vad är egentligen bäst, att under en kort tid kunna upprätthålla hyrorna men på sikt stå med tomma köpcentrum eller rädda det som räddas kan tillsammans med företagarna som driver butiker där idag. Jag vet vad jag hade gjort. Fastighetsägarna å andra sidan verkar mer intresserade av att dö Coronadöden.

Ett folktomt Marierberg såhär i coronatider. Bildtack till NA.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s